Navigation

Warunki

Ogólne warunki korzystania z platformy Export Machines

 

Exportmachines.pl (Exportmaschinen.de) obsługuje platformę handlową Exportmachines w Internecie pod domeną www.exportmachines.pl.

 

Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do korzystania z niemieckojęzycznych usług platformy.

 

Exportmachines umożliwia dostęp do platformy i korzystanie z niej wyłącznie na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków. Podczas rejestracji każdy użytkownik musi przeczytać i potwierdzić niniejsze Ogólne Warunki i informacje o ochronie danych. Naruszenie obowiązujących Warunków użytkowania może skutkować sankcjami cywilnymi i karnymi.


Przegląd treści:

1. Zakres
2. Przedmiot i zakres umowy licencyjnej
3. Rejestracja; Zarządzanie kontem członkowskim
4. Handel za pośrednictwem platformy
5. Obowiązki członka
6. Prawa i obowiązki maszyn eksportowych
7. Przyznawanie praw do treści publikowanych przez członków
8. Odpowiedzialność
9. Zwolnij
10. Ochrona kupującego
11. Zbieranie danych osobowych
12. Postanowienia końcowe

 

1. Zakres

Tylko komercyjni dostawcy są upoważnieni do korzystania z platformy. Niniejsze OWU regulują stosunek użytkowania między maszynami eksportowymi a autoryzowanymi użytkownikami platformy.

 

2. Przedmiot i zakres umowy licencyjnej

Exportmachines oferuje dealerowi platformę wirtualny rynek wymiany towarów, a także inne usługi, takie jak strony profilu i funkcje powiadomień.

Exportmachines oferuje platformę tylko dla firm, które przedstawiają swoje oferty lub zapytania dotyczące używanych maszyn i systemów innym firmom. Konkretnie, Exportmachines prowadzi bazy danych dostępne przez Internet, w których reklamodawcy mogą umieszczać ogłoszenia o ofertach lub zapytaniach. Odwiedzający mogą korzystać z funkcji wyszukiwania, aby ich wyszukać i skontaktować się z reklamodawcą.

 

Exportmachines zastrzega sobie prawo do ograniczenia korzystania z niektórych usług w ramach platformy - w szczególności tych, które wymagają akceptacji dodatkowych warunków lub oddzielnej zgody - do niektórych członków i/lub grup członków.
Informacje o platformie Exportmachines żadne umowy, dostawy, usługi itp. nie są prawnie uzasadnione. Umowy, które powstały w wyniku ogłoszenia umieszczonego na maszynach eksportowych, są zawierane i realizowane wyłącznie między sprzedającym a kupującym, bez udziału i poza maszynami eksportowymi.

 

3. Rejestracja; Zarządzanie kontem członkowskim

 

3.1 Rejestracja członkostwa


Platforma może być używana do wyszukiwania ofert i dealerów bez rejestracji. Rejestracja jest wymagana w przypadku wszystkich innych usług, takich jak handel za pośrednictwem platformy lub składanie kontrofert. W celu zarejestrowania się na platformie użytkownik podaje swój adres e-mail, nazwę użytkownika oraz wybrane przez siebie hasło. Użytkownik potwierdza, że ​​jest pełnoletni i jest biznesmenem.

 

Każda firma może zarejestrować się tylko raz na jednym koncie członkowskim. Każde konto członkowskie jest tworzone i zarządzane przez tradera. Konta członkowskie są niezbywalne.
Exportmachines potwierdzi rejestrację na adres e-mail podany przez użytkownika. Gdy tylko użytkownik potwierdzi warunki i oświadczenie o ochronie danych, zostaje zawarta umowa z użytkownikiem. Platforma nie może być używana bez potwierdzenia.

 

Dane wymagane podczas procesu rejestracji muszą być podane zgodnie z prawdą. Exportmachines zastrzega sobie prawo do ponownej weryfikacji tożsamości użytkownika w późniejszym terminie lub w inny sposób, na przykład poprzez wprowadzenie kodu, który jest wysyłany na numer telefonu komórkowego użytkownika lub poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, który jest wysyłany na e- mail — wysyłany jest adres użytkownika. Dopóki użytkownik nie dostarczy wymaganej weryfikacji, jego konto pozostanie zablokowane.

 

Nie ma prawa do rejestracji. Exportmachines może odmówić rejestracji w dowolnym momencie i bez podania przyczyn.
Nazwa członka wybrana podczas rejestracji oraz dowolne zdjęcie profilowe wybrane przez użytkownika nie mogą naruszać żadnych praw osób trzecich, w szczególności znaków towarowych, praw osobistych lub praw autorskich, oraz nie może obrażać zwykłej przyzwoitości. Ponadto nazwy członków nie mogą składać się z adresu e-mail lub adresu internetowego.
Jeśli rejestracja nie zostanie zakończona, Exportmachines zastrzega sobie prawo do usunięcia niekompletnie zarejestrowanego konta. Exportmachines zastrzega sobie również prawo do blokowania lub usuwania kont, jeśli nie są one używane zgodnie z niniejszymi OWH.

 

3.2 Zarządzanie kontem członkowskim

 

Jeżeli dane podane podczas rejestracji ulegną zmianie, członek jest zobowiązany do niezwłocznego poprawienia informacji na swoim koncie członkowskim. Nazwa członka i hasło wybrane przez członka muszą być bezpieczne i nie mogą być przekazywane osobom trzecim.
Ponadto, członkowie są zobowiązani do natychmiastowego poinformowania maszyn eksportujących, jeśli istnieje powód, aby podejrzewać, że strona trzecia posiada wiedzę uzyskanych danych dostępowych i/lub strona trzecia nadużywa konta.

 

3.3 Usuń konto; Zakończ umowę licencyjną

 

Członek może w każdej chwili usunąć swoje konto w zakładce „Moje dane osobowe”. Pozostałe dni planu sprzedawcy wygasają w momencie usunięcia. Jeśli członek nie zasubskrybował taryfy detalicznej, wystarczy usunąć własne konto sprzedawcy w zakładce „Moje dane osobowe”.

Exportmachines może wypowiedzieć umowę licencyjną w dowolnym momencie z czternastodniowym okresem wypowiedzenia. Prawo do wypowiedzenia bez wypowiedzenia z ważnej przyczyny lub do zablokowania użytkownika pozostaje nienaruszone.

 

4. Handel za pośrednictwem platformy

 

4.1 Oferty publikowania

 

Tylko handlowcy mogą oferować swoje używane maszyny i części na platformie.

 

Wszystkie oferty muszą być ustawione zgodnie z odpowiednią kategorią.
Wielokrotne umieszczanie artykułu w tym samym czasie jest zabronione.
Reklama artykułów lub usług oferowanych poza platformą jest zabroniona.

 

Członek jest odpowiedzialny za oferowane produkty i za zgodność ze wszystkimi przepisami prawnymi. Zabronione jest zamieszczanie ofert, które naruszają obowiązujące prawo, nasz regulamin, prawa osób trzecich – w szczególności znaki towarowe i prawa autorskie – lub godzą w dobre obyczaje lub których rozpowszechnianie podlega przepisom ustawowym (m.in. o ochronie konsumentów, ochronie małoletnich , nieuczciwa konkurencja, eksport itp.) są ograniczone lub zabronione.

 

Członkowie mogą wymieniać tylko te elementy, których są jedynymi właścicielami lub których pozbycia się mają pozwolenie za zgodą właściciela. Wszystkie oferty muszą być poprawnie i całkowicie opisane słowami i obrazami. Jeśli Exportmachines zintegrował tę funkcję, oprócz zdjęć można również przesyłać filmy wideo, aby wyświetlić artykuł. Czyniąc to, wszystkie właściwości i cechy, które są istotne dla decyzji o zakupie, cena zakupu i wszelkie wady, które zmniejszają wartość oferowanych towarów, muszą być podane zgodnie z prawdą. Exportmachines nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, kompletność ani jakość informacji dostarczanych przez członków.

 

Wszystkie ceny muszą być podane w EURO i, o ile nie zaznaczono inaczej w atrybutach, są to wyłącznie ceny netto.

 

Dodawanie nieprawdziwych materiałów graficznych (np. z Internetu lub podobnego artykułu) jest zabronione. Zdjęcia i filmy są chronione prawem autorskim lub odpowiednimi prawami pokrewnymi. W związku z tym członek zapewnia, że ​​podczas przesyłania artykułu zostanie wykorzystany tylko taki materiał graficzny, do którego wyłącznym właścicielem praw jest członek, albo że właściciel praw wyraził zgodę na wykorzystanie. Ponadto ludzie mogą zostać naruszeni w zakresie ich prawa do własnego zdjęcia i/lub prawa do własnego słowa poprzez publikację odpowiednich materiałów graficznych. Przed publikacją członek zapewnia, że ​​uzyskano zgodę wszystkich osób, które pojawiają się na publikowanym materiale graficznym lub których głos jest słyszalny.
Niedozwolone jest manipulowanie funkcją wyszukiwania na platformie, np. poprzez nieprawidłowe wstawianie artykuły niebędące artykułami Nazwy marek lub inne wyszukiwane hasła niezwiązane z artykułem w nazwie lub opisie artykułu.

 

Exportmachines ma prawo do technicznej edycji, przygotowywania i dostosowywania ofert i treści członków w taki sposób, aby można je było wyświetlać również na urządzeniach mobilnych.

 

Każdy członek jest odpowiedzialny za wyświetlenie pełnej treści oferty na platformie przed podjęciem decyzji o zakupie.

 

4.2 Reklamacje dotyczące ofert maszyn eksportowych

 

Exportmachines zastrzega sobie prawo do reklamacji przesłanych ofert z powodu niewystarczającej jakości artykułu lub materiału graficznego lub z powodu niekompletnych, błędnych lub w inny sposób niewystarczających informacji lub opisów artykułu oraz do usunięcia ich z katalogu.

 

Exportmachines zastrzega sobie prawo do usuwania artykułów bez uprzedniego powiadomienia, jeśli naruszają one obowiązujące prawo, prawa osób trzecich, dobre obyczaje lub niniejsze Ogólne Warunki. Z drugiej strony Exportmachines nie jest zobowiązany do sprawdzania ofert i innych treści i dlatego nie ponosi odpowiedzialności za jakość opublikowanych artykułów, legalność, poprawność treści lub kompletność ofert.

 

4.3 Handel i prezenty

 

Jeśli członkowie zgodzą się na wymianę lub darowiznę artykułów umieszczonych na platformie, wykonanie umowy jest wyłączną odpowiedzialnością członków.

 

4.4. Usuwanie przedmiotu po sprzedaży

 

Sprzedawcy zaleca się dezaktywację przedmiotu natychmiast po zawarciu umowy kupna z kupującym na platformie.

 

5. Obowiązki członka

Wyrażając zgodę na niniejsze warunki, członek zobowiązuje się nie naruszać obowiązującego prawa i przestrzegać wszystkich zobowiązań członkowskich wymienionych poniżej. W szczególności członek zobowiązuje się na platformie:


* Nie podawać fałszywych, niepełnych lub wprowadzających w błąd informacji ani nie realizować oszukańczych intencji.
* Nie publikować żadnych treści ani nie podejmować działań, które naruszają obowiązujące prawo, prawa osób trzecich, dobre obyczaje lub niniejsze OWH zostały naruszone.
* Zabrania się publikowania lub podejmowania działań obraźliwych, zawierających groźby, obraźliwych, zniesławiających, gloryfikujących przemoc, szokujących, dyskryminujących, mowy nienawiści, rasistowskich, pornograficznych, nieludzkich, niemoralnych, obraźliwych, obscenicznych, ekstremistycznych lub szkodliwe dla młodych ludzi takie działania oraz łączenie i promowanie odpowiednich treści na platformie.
* Zakaz spamowania (np. poprzez masowe wysyłanie wiadomości, rozpowszechnianie bezsensownych i uciążliwych treści, reklamy lub przypadkowe prośby o zakup/kontakt).
* Nie tworzyć treści masowych, które utrudniają innym członkom korzystanie z platformy czy lub inni użytkownicy uznają to za niepokojące (tzw „Flooding”).
* Nie publikować postów i treści w miejscu, które nie jest do tego przeznaczone lub w którym inni użytkownicy uważają taki post za niepokojący.
* Nie nadużywać usług platformy, w szczególności nie nękać, obrażać, grozić, oszukiwać ani szkodzić reputacji innych członków.
* Powtarzający się kontakt jest zabroniony, jeśli inny członek wskazał, że jest to niepożądane.
* Nie publikować żadnych informacji o osobach trzecich - w szczególności imiona i nazwiska, adresy, dane kontaktowe, dane bankowe, obrazy, adresy URL oraz treść wiadomości prywatnych - na platformie lub w celu ich udostępnienia bez zgody osób trzecich.
* Nazwy uzyskane za pomocą platforma , adresy i dane kontaktowe lub dane bankowe innych członków, które mają być traktowane jako poufne i nie w innym celu niż komunikacja umowna lub przedumowna w ramach platformy m.
* Nie omijaj żadnych mechanizmów bezpieczeństwa w celu przechwycenia jakiegokolwiek rodzaju danych elektronicznie lub ręcznie do celów nadużyć lub innych prób włamania.
* Nie używaj żadnych robotów, robotów, pająków, skrobaki lub inne metody masowego i/lub automatycznego gromadzenia danych na maszynach eksportujących w dowolnym celu.
* Nie publikuj żadnych treści ani nie angażuj się w żadne działania, które rozpowszechniają wirusy, konie trojańskie, robaki lub podobne mechanizmy na maszynach eksportujących które mają wpływ na działanie platformy lub urządzeń końcowych użytkowników.
* Nie publikuj treści ani nie angażuj się w działania promujące inne strony internetowe lub ich treści, które świadczą usługi podobne do Export Machines.
* Export Machines poprzez jakiekolwiek naruszenie niniejszych OWH, obowiązującego prawa, praw osób trzecich lub dobrych obyczajów, a także przez innego członka platformy ne do natychmiastowego informowania o naruszeniach.

6. Prawa i obowiązki maszyn eksportowych

 

6.1 Sankcje

 

Czy istnieją konkretne przesłanki, że członek narusza obowiązujące prawo, niniejsze warunki, prawa stron trzecich, dobre obyczaje lub inne wytyczne dotyczące platformy, lub jeśli istnieje inny uzasadniony interes eksportu maszyn, w szczególności chronić innych członków przed nieuczciwymi działaniami, Exportmachines ma prawo nałożyć na członka następujące sankcje według własnego uznania (np. stopień naruszenia zasady lub powtarzające się naruszenia):

 

* Upomnienie dla członka
* Ostrzeżenie dla członka
* Edytowanie części lub całości treści członka
* Usunięcie części lub całości treści członka
* Tymczasowe lub trwałe ograniczenie korzystania z poszczególnych usług
* czasowe lub stałe zablokowanie dostępu do całej platformy
* wystawienie sprzedawcy negatywnej oceny
trwałe zablokowanie członka jest równoznaczne z wypowiedzeniem nadzwyczajnym umowy użytkownika z ważnej przyczyny.
Jeśli członek został zablokowany, nie może on dalej korzystać z platformy ani ponownie się na niej rejestrować. Exportmachines zastrzega sobie prawo do ścigania i zgłaszania naruszeń niniejszych OWH, w razie potrzeby również na mocy prawa karnego.

 

6.2 Zapewnienie i obsługa platformy

 

Exportmachines dostarcza platformę w aktualnie dostępnej formie i z odpowiednio dostępnymi funkcjami.
Exportmachines ma prawo do zmiany funkcjonalności lub wyglądu platformy, mechanizmów technicznych oraz oferowanych usług w dowolnym momencie. Takie zmiany mogą wymagać od Członków aktualizacji oprogramowania, sprzętu i ofert. Odbywa się to na wyłączny koszt członków. Exportmachines stara się, ale nie jest zobowiązany do wcześniejszego powiadomienia o takich środkach.

 

Nie ma uprawnień do określonej dostępności platformy. Dostępność może być czasami częściowo lub całkowicie ograniczona z powodu prac konserwacyjnych lub z innych powodów.

 

Exportmachines zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego zawieszenia usług oferowanych na platformie w całości lub w części lub do ograniczenia dostępu ze względu na konserwację, bezpieczeństwo lub pojemność. Exportmachines stara się, ale nie jest zobowiązany, ogłosić takie działania z wyprzedzeniem.
Prawo do korzystania z usług dostępnych na portalu istnieje tylko w zakresie technicznych i operacyjnych możliwości Exportmachines. Exportmachines ma prawo przenieść całość lub część swoich praw i obowiązków z relacji użytkownika na osobę trzecią w ciągu czterech tygodni od powiadomienia e-mailem lub w innej odpowiedniej formie.

 

7. Przyznawanie praw do treści publikowanych przez członków

 

Członek udziela Exportmachines bezpłatnego, niewyłącznego prawa do korzystania z treści we własnych mediach lub mediach stron trzecich (np. biuletynach, blogach, komunikatach prasowych, banerach reklamowych lub mediach społecznościowych) w odniesieniu do wszystkich przesłanych przez siebie treści. Przeniesienie praw obejmuje w szczególności prawo do zwielokrotniania, publicznego udostępniania, redagowania, nadawania i rozpowszechniania treści. Exportmachines ma prawo do udzielania sublicencji na te prawa firmom powiązanym z Exportmachines.

 

Ponadto członek udziela Exportmachines prawa do udzielania podlicencji dowolnej liczbie kupujących w celu publicznego dostępu, powielania i edytowania treści. Przyznanie praw jest ograniczone do celu odsprzedaży przedmiotu na platformie i może zostać odwołane lub reaktywowane przez sprzedawcę w dowolnym momencie na jego koncie.

 

Członek zapewnia, że ​​ma wyłączne i nieograniczone prawo do praw do treści i że nie wydano żadnego nakazu sprzecznego z tym przeniesieniem praw.

 

8. Odpowiedzialność

 

Jako operator

Exportmachines zapewnia jedynie platformę, a tym samym wyposażenie techniczne, umożliwiające wymianę towarów i komunikację między członkami. Exportmachines nie jest zaangażowany w umowy zawierane za pośrednictwem platformy jako partner umowny członka, ani jako przedstawiciel, ani pośrednik ani w żaden inny sposób. Exportmachines nie ponosi zatem żadnej odpowiedzialności za szkody związane ze stosunkiem umownym między członkami. Exportmachines nie ponosi również odpowiedzialności za przypadki, w których zawarcie umowy lub jej przetwarzanie nie może zostać przeprowadzone lub nie może zostać przeprowadzone w całości, ponieważ członek został w międzyczasie zablokowany. Wyłączona jest również odpowiedzialność za skutki ograniczonej dostępności i wszelkie wynikające z tego skutki dla zawarcia umowy.

 

4.735 / 5.000 Rezultati prijevoda

Exportmachines nie ponosi odpowiedzialności za poprawność, aktualność, kompletność ani jakość treści publikowanych przez członków. Exportmachines nie przyjmuje treści stron trzecich jako własnych.

 

Użytkownicy platformy nie są uprawnieni do otrzymywania i rozpatrywania skarg przeciwko innym członkom ani do mediacji, arbitrażu lub konsultacji w sporach lub sprawach dotyczących oszustw między nimi.

 

Exportmachines ponosi pełną odpowiedzialność wobec członków za szkody wynikające z uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia, a także za szkody wynikające z umyślnego lub rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków przez Exportmachines lub jej przedstawicieli prawnych lub pomocników. Exportmachines ponosi również pełną odpowiedzialność w przypadku oszukańczych zamiarów, szkody na mocy ustawy o odpowiedzialności za produkt i przejęcia gwarancji. W przypadku lekkiego niedbalstwa naruszenia istotnych zobowiązań umownych, odpowiedzialność Exportmachines jest ograniczona do przewidywalnej szkody, która jest typowa dla umowy.
Ponadto odpowiedzialność za drobne zaniedbanie jest wykluczona.

 

Chociaż Exportmachines dokłada wszelkich starań, aby Platforma była wolna od wirusów, nie można zagwarantować, że Platforma będzie wolna od wirusów lub innych szkodliwych elementów. Dlatego przed pobraniem treści użytkownik zapewni odpowiednie urządzenia zabezpieczające i skanery antywirusowe dla własnej ochrony.

 

9. Zwolnij

 

Członek zwalnia Exportmachines od wszelkich roszczeń, które inni członkowie lub inne osoby trzecie dochodzą przeciwko Exportmachines z powodu naruszenia ich praw poprzez oferty i treści publikowane przez członka. Członek musi ponieść koszty niezbędnej obrony prawnej maszyn eksportowych, w tym wszelkie opłaty sądowe i prawne według ustawowej stawki.
Nie dotyczy to sytuacji, gdy członek nie jest odpowiedzialny za naruszenie. W przypadku roszczenia ze strony osoby trzeciej, członek zobowiązuje się do natychmiastowego, zgodnego z prawdą i kompletnego dostarczenia Exportmachines wszystkich informacji wymaganych do zbadania roszczeń i zapewnienia obrony prawnej.

 

10. Zbieranie danych osobowych

 

Zbieranie i dalsze przetwarzanie danych osobowych przez maszyny eksportujące odbywa się zgodnie z obowiązującą deklaracją o ochronie danych.
Oświadczenie o ochronie danych jest częścią przedmiotu umowy.

 

11. Postanowienia końcowe

 

Do umowy i korzystania z platformy zastosowanie ma prawo niemieckie lub austriackie, z wyjątkiem przepisów kolizyjnych oraz z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o sprzedaży. To, które prawo ma zastosowanie w konkretnym przypadku (niemieckie lub austriackie) jest określane przez kraj, w którym zamieszkuje dany użytkownik. Wszystkie deklaracje, które są przekazywane w ramach umowy licencyjnej, która ma być zawarta z maszynami eksportowymi, muszą być sporządzone w formie tekstowej lub e-mailem.

 

Adres pocztowy to:


Exportmachines.pl (Exportmaschinen.de)
Bertolt-Brecht-Strasse 2
21629 Nowy Wulmstorf
Niemcy
E-mail: info@exportmachines.pl
 

Adresem dostawy członka jest adres e-mail podany w danych kontaktowych członka.

Niniejsze OWU obowiązują od momentu ich opublikowania na platformie oraz, w odniesieniu do każdego indywidualnego użytkownika, od momentu potwierdzenia OWU przez użytkownika poprzez rejestrację na platformie lub wyrażenie zgody. Exportmachines zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym czasie i bez podania przyczyn. Zmienione warunki zostaną podane do wiadomości członka e-mailem lub w innej odpowiedniej formie nie później niż cztery tygodnie przed ich wejściem w życie. Jeśli członek nie sprzeciwi się ważności nowych warunków w ciągu czterech tygodni od otrzymania wiadomości e-mail lub po rozsądnej możliwości ich zawiadomienia, zmienione warunki uważa się za zaakceptowane. Exportmachines poinformuje członka oddzielnie o znaczeniu tego czterotygodniowego okresu w wiadomości e-mail zawierającej zmienione warunki. Ta fikcyjna zgoda nie ma zastosowania do zmiany niniejszych warunków, która wpływa na główną usługę umowy, jeśli spowodowałoby to niekorzystną nierównowagę między usługą a wynagrodzeniem kosztem użytkownika.

Przewiń do góry